Відділ освіти Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради

 


Районна психолого-медико-педагогічна консультація

Якщо у Вас виникли труднощі у вихованні Вашої дитини – звертайтеся до психолого-медико-педагогічної консультації! 

       Ви помітили, що Ваша дитина відстає в розвитку, не встигає за програмою загальноосвітньої школи, має певні труднощі у поведінці, конфліктні ситуації з вихователями, вчителями? Не втрачайте надію, звертайтеся до районної  психолого-медико-педагогічної консультації (надалі РПМПК) - яка допоможе Вам у вирішенні цих складних питань. Головне Ваше завдання якомога раніше звернутися до нас.

       Функціонує районна психолого-медико-педагогічна консультація за адресою: вул. Шелгунова, 19 каб. № 9 (тел. 370-75-48). Кваліфіковані, досвідчені фахівці районної ПМПК нададуть Вам консультативну допомогу з питань навчання, виховання, лікування Вашої дитини.

       У взаємодії з районними дитячими поліклініками, районними (міськими) лікарсько-консультаційними комісіями, районними (міськими) службами соціального захисту, РПМПК створено для своєчасного виявлення дітей з вадами розвитку, починаючи від народження, облікування їх кількість за освітніми потребами з урахуванням видів порушень, консультування батьків щодо вторинних ускладнень психічного розвитку дитини з певним видом порушень.

       З кожним роком збільшується кількість дітей соціально незахищених категорій. У сім'ях, де батьки не приділяють належної уваги дітям, малолітні відстають у своєму фізичному і розумовому розвитку від своїх однолітків. Такі діти потребують якомога ранньої корекції психофізичного розвитку. Якщо Ви знаєте таку сім'ю, в якій перебувають діти і потребують допомоги, не зволікайте – порадьте батькам дитини звернутися до нас, ми раді будемо допомогти. Адже такі діти втрачають інтерес до навчання в загальноосвітніх школах, порушується їх поведінка, створюється соціальна напруга між учасниками навчально-виховного процесу.

       

      Районна психолого-медико-педагогічна консультація (РПМПК) у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про районну психолого-медико-педагогічну консультацію.

      Спільно з відділом освіти РПМПК здійснюється облік дітей з вадами розвитку, визначаються для них адекватні форми соціально-педагогічної чи медичної допомоги. Школи попередньо збирають дані про стан здоров’я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичний огляд РПМПК.

     Здійснюється психолого-медико-педагогічний огляд дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, встановлення діагнозу і визначення умов навчання, виховання, лікування.

    Районна ПМПК направляє дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на огляд обласною ПМПК для встановлення остаточного діагнозу.

      Члени РПМПК надають індивідуальні консультації батькам (чи особам, які їх замінюють) щодо виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку та проводять лекційні заняття для педагогів з питань навчання даної категорії дітей.

 

    Мета, напрямки та завдання  діяльності РПМПК

    Метою діяльності РПМПК є забезпечення належної організації та проведення консультативно-діагностичної, координаційної, методичної роботи, здійснення психолого-медико-педагогічного огляду дітей для виявлення особливостей їх розвитку, встановлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання і виховання. 

 

     Діяльність ПМПК спрямована на:

 • виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;
 • направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення;
 • надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;
 • консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку;
 • просвітницьку діяльність серед населення. 

 

     Основними завданнями РПМПК є:

 • ведення банку даних дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
 • здійснення діагностичного обстеження дітей з метою виявлення порушення їхнього психофізичного розвитку, установлення діагнозу та визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації;
 • направлення до обласної ПМПК для розгляду конфліктних та найбільш діагностично складних випадків для визначення основного порушення, що спричинило відхилення у психофізичному розвитку дитини; для підтвердження, уточнення та заміни раніше встановленого діагнозу; для визначення для дитини відповідного типу загальноосвітнього навчального закладу, установи та закладу системи праці та соціального захисту населення чи лікувального закладу;
 • рекомендації про направлення дітей до спеціальних дошкільних, загальноосвітніх навчальних, лікувально-профілактичних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення для поглибленого і динамічного вивчення їхніх можливостей навчатися, уточнення захворювань, відхилень у розвитку та отримання корекційної допомоги;
 • надання індивідуальної діагностико-корекційної допомоги дітям з відхиленнями в психофізичному розвитку з метою поглибленого вивчення потенційних можливостей розвитку та визначення програми навчання;
 • надання консультативно-методичної допомоги сім’ям, які виховують удома дітей з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку;
 • сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню консультантів ПМПК;
 • надання консультативно-просвітницької допомоги батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам (соціальним педагогам), лікарям, громадськості з питань виховання, навчання та лікування дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку, їхньої соціально-трудової адаптації та інтеграції у суспільне життя;
 • проведення роз’яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку;
 • підготовка аналітичної звітності обласній ПМПК.