Відділ освіти Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради

 


Фізкультурна перерва

ПРОГРАМА

для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2013-2017 роки

1. Передумови розроблення програми

Програму «Фізкультурна перерва» для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2013-2017 роки (далі - Програма) розроблено відповідно до законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від ЗОЛ 1.201 1 № 21/17 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 рр.».

Здоров'я людини є найціннішим багатством держави, а фізична культура та спорт - основні засоби його укріплення, підвищення фізичних та функціональних можливостей організму, забезпечення здорового дозвілля.

Фізкультурні перерви сприяють відновленню фізичної активності під час занять учнів. Короткочасні фізичні вправи є профілактикою остеохондрозу хребта, сприяють зниженню втоми та підвищенню мозкової діяльності. «Фізкультурна перерва» - це підвищення спортивної активності школярів, популяризація фізкультури та здорового способу життя, підвищення ефективності навчання.

2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є:

-    удосконалення педагогічних і організаційних умов, які сприяють ефективним заняттям фізкультурою учнів початкових класів;

-    профілактика втоми, захворювань хребта та м'язів, підвищення уваги та розумової діяльності дітей.

Завданнями Програми є:

-    залучення 100 відсотків учнів початкових класів до активної перерви;

-    зміцнення функціональних можливостей організму та зниження захворювання дітей;

-    залучення дітей до занять спортом у спортивних секціях та дитячо- юнацьких спортивних школах міста.

3. Основні заходи щодо виконаний Програми

3.1.    Реалізація Програми вводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста.

Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради, управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради.

2013 -2017 рр.

3.2.  Визначення перерв, на яких буде реалізовуватись Програма.

Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради.

2013 -2017 рр.

3.3.  Підготовка та забезпечення приміщеннями для проведення фізкультурної перерви в загальноосвітніх навчальних закладах.

Управління освіти та науки Дн і про петровської м і ської ради. 2013 рік

3.4.   Підготовка комплексу рухливих вправ на кожен день для проведення Програми (один сет - один день тижня) - тривалістю 7 хв., з розрахунку 5 різних сетів, з урахуванням відповідності фізичних вправ для проведення заходу всіма учнями.

Управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради. 2013 -2017 рр.

3.5.   Забезпечення кваліфікованими фахівцями загальноосвітніх навчальних закладів для реалізації Програми.

Управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради. 2013 -2017 рр.

3.6. Здійснення контролю за виконанням Програми.

Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради, управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради.

2013 -2017 рр.

3.7. Здійснення контролю відвідування занять учнями.

Директори загальноосвітніх навчальних закладів, відділи освіти районних у місті рад, управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради. 2013 -2017 рр.

4. Ефективність Програми

У результаті реалізації Програми:

- зміцниться здоров'я всіх учнів початкових класів;

- збільшиться кількість дітей, які займаються фізичною культурою;

- збільшиться індекс здоров'я учнів молодших класів;

- підвищиться рівень професіональної компетентності та комунікативності фахівців, що реалізують Програму.

 

Начальник управління

у справах молоді та спорту                                      .

Дніпропетровської міської ради                                                                       Р.В. Буленок