Відділ освіти Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради

 


Експериментальні програми

Інформація про науково-дослідну та експериментальну роботу навчальних закладів Ленінського району

 

Заклад

Тема проекту, тема науково-дослідної та експериментальної роботи

Коли і кем затверджено експеримент (номер наказу)

Рівень експерименту, наукове керівництво

Термін та етапи  проведення експерименту

НВК № 4

"Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей"

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки, наказ № 649/0/212-13 від 21.08.2013 р. та № 996/0/212-13 від 30.12.2013 р.

обласний,

Рогова О.Г., доцент кафедри філософії освіти ДОІППО

2013 - 2020 рр.

І етап-організаційно-підготовчий (серпень 2013 - серпень 2014)

ІІ етап - діагностико-концептуальний (вересень 2014-серпень 2015)

ІІІ етап - формувальний (вересень 2015-серпень 2017)

ІV етап - узагальнюючий (вересень 2017-серпень 2019)

V етап - коригувальний (вересень 2019-серпень 2020)

СЗШ № 5

Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес

Наказ Дніпропетровської обласної державноїадміністрації Департаменту освіти і науки № 496/0/212-15 від 10.07.2015

Обласний

2015/2016 - 2020/2021 н. р.

НВК № 36

"Використання  та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості"Проведення дослідно-експерементальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України з курсу "Фінансова грамотність"

Наказ № 665/0/212-11 від 19.08.2011 р.
Головного управління освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Наказ  №776 від 17.06.2013 МОН України
Про розширення бази для проведення дослідно-експерементальної роботи "Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний прцес навчальних закладів" на 2012-2019 роки

Наказ № 654/0/212-13 від 27.08.2013 р.

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації "Про проведення в навчальних закладах області дослідно-експерементальної роботи з курсу "Фінансова грамотність"

Ватковська Марина Григорівна,проректор з наднових систем навчання,завідуюча кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО,кандидат філосовських наук

Удод О.А.,директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти,доктор історичних наук,професор.

Скоробогатов А.В.,старший викладач кафедри природничої освіти,методист географії та економіки навчально-методичного відділу природничо-математичних дисциплін
 

01.09.2011-
31.12.20162012-2019 рік

СЗШ № 50

Науково-методичні засади впровадженню вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес ЗНЗ

 

 

 

Формування громадянської компетентності учнів в умовах ЗНЗ

Наказ МОН України від 27.07.2011 № 886

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ МОН України від 06.03.2015 № 263

Всеукраїнський,

Найдьонова Л.А., заступник директора з наукової роботи інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 

Всеукраїнський,

Бех І.Д., доктор психологічних наук, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор інституту проблем виховання НАПН України

2011-2016 роки

У етап (корегувальний, вересень 2015 - серпень 2016)

 

 

 

 

 

 

2015-2020 роки

І етап (підготовчий, березень 2015-квітень 2016)

СЗШ № 54

Апробація і впровадження нового змісту, методів і педагогічних технологій програми розвитку дітей "Росток" (математика);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-педагогічний проект "Інтелект України"

 

Наказ управління освіти і науки облдержадміністрації №914/0/212-12 від 31.10.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ управління освіти та науки дніпропетровської міської ради 30.08.2013 №213

Обласний,

Пушкарьова

Тамара Олексіївна,

Начальник відділу менеджентуосвіти та вивчення педагогічного досвіду відділення змісту дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНу, доктор педагогічних наук

Всеукраїнський рівень,

Гонтаровська Н.Б.,заступник директора з наукової роботи НМЦ управління освіти та науки  Дніпропетровської міської ради

з 01.09.2012 - 01.09.2015

ІІІ етап

(впровадження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 2013 року

 

НВК № 59

Апробація і впровадження нового змісту, методів і педагогічних технологій програми розвитку дітей "Росток"

Наказ управління освіти і науки облдержадміністрації № 523 від 02.07.2004;

наказ Дніпропетровського обласного інстітуту післідипломної педагогічної освіти

Департаменту освіти та науки Дніпропетровськї облдержадміністрації  № 198 від

11.03.2014 "Про продовження інноваційної діяльності за проектом "Росток"

Обласний,

Пушкарьова Тамара Олексіївна, начальник відділу менеджменту освіти та вивчення педагогічного досвіду відділення змісту дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНу, доктор педагогічних наук

 

І етап - 2004-2005 (підготовчий)

ІІ етап - 2005-2007

(корегувально-діагностичний)

ІІІ етап 2007-2019

(впровадження)

СЗШ № 72

-

-

-

-

СЗШ № 74

"Інтелект України"

 

 

 

 

 

 

 

"Науково-методичні засади впровадження фінансової грамоності у навчально-виховний процес"

 

 

 

 

"Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес"

Наказ МОН України від 10.07.2012 р. № 797, наказ управління освіти та науки Дніпроперовської міської ради від 28.08.2012 р. № 220

 

Наказ МОН України від 17.06.2013 № 776

 

 

 

 

 

 

 

Наказ ГУОН від 19.08.2011 р. № 664/0/212

Всеукраїнський рівень  Гонтаровська Н.Б., заступник директора з наукової роботи НМЦ управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради

Всеукраїнський рівень

Удод О.А., директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, доктор історичних наук, професор

Регіональний рівень

Ватковська М.Г., проректор з наднових систем навчання та комунікації,завідуюча кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО, кандидат філософських наук

2012 - 2017 рр.

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2019 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

І - Підготовчий етап

вересень 2011 - серпень 2012

ІІ - Концептуально-діагностичний етап - вересень 2012 - серпень 2013

ІІІ - Формувальний етап - вересень 2013-серпень 2014

ІV - Узагальнюючий етап - вересень 2014-серпень 2015

V - Коригувальний етап - вересень 2015 - серпень 2016

СЗШ № 77

Апробація і впровадження нового змісту методів і педагогічних технологій науково-педагогічного проекту "Росток"

Наказ ДОДА від 09.09.2013 № 685/0/212-13

Обласний рівень

Пушкарьова Т.О., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

І етап - підготовчий - вересень 2013-серпень 2014

ІІ етап - організаційно-технічна підготовка - вересень 2014- серпень 2015

ІІІ етап - організаційно-прогнозуючий - вересень 2015 - серпень 2016

І V етап - формуючий -вересень 2016 - серпень 2017

V етап - формуючий - вересень 2017-серпень 2018

VІ етап - практична реалізація проекту - вересень 2018 - серпень 2019

VІІ етап - узагальнюючий - вересень 2019- серпень 2020

VІІІ етап - узагальнюючий -вересень 2012- серпень 2021

СЗШ № 84

Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес

Наказ Дніпропетровської обласної державноїадміністрації Департаменту освіти і науки № 496/0/212-15 від 10.07.2015

Обласний

2015/2016 - 2020/2021 н. р.

СЗШ № 85

 

Наказ МОН України від10.07.12, № 797

Всеукраїнський

" Інтелект України"

з 2012 року

СЗШ № 88

Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів

Наказ МОН України від17.06.2013 №776

Всеукраїнський

2012- 2019 роки

СЗШ №91

Випереджаюча освіта для сталого розвитку

 

Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес

 

Інтелект України

 

 

 

 

Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у НВП

наказ головного управліня освіти та науки № 912/0/212-12 від 31.10.2012 р

Наказ департаменту освіти і науки № 496/0/212-15 від 10.07.2015 р

 

 

 

Наказ МОН України від 10.07.2012 № 797

 

 

Наказ МОН України від 17.06.2013 № 776

 

 

 

Обласний

 

 

 

Обласний

Висоцька О.В.

доктор філософських наук

 

 

 

 

Всеукраїнський

Гонтаровська Н.Б.

заст.директора з наукової роботи НМЦ

Всеукраїнський

Удод О.А. директор інституту інноваційних технологій

2012-2015 рр

 

 

 

2015-2021рр

 

 

 

 

 

 

 

2012-2017 рр

 

 

 

 

2012-2017рр

 

 

2012-2019рр

СЗШ №92

-

-

-

-

СЗШ №93

"Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей"

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки, наказ № 649/0/212-13 від 21.08.2013 р. та № 996/0/212-13 від 30.12.2013 р.

 

обласний,

Рогова О.Г., доцент кафедри філософії освіти ДОІППО

 

2013 - 2020 рр.

І етап-організаційно-підготовчий (серпень 2013 - серпень 2014)

ІІ етап - діагностико-концептуальний (вересень 2014-серпень 2015)

ІІІ етап - формувальний (вересень 2015-серпень 2017)

ІV етап - узагальнюючий (вересень 2017-серпень 2019)

V етап - коригувальний (вересень 2019-серпень 2020)

 

СЗШ № 94

"Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого  розвитку у навчально-виховний процес"

Наказ №496/0/212-15 від 10.07.2015 Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Обласний рівень, Висоцька Ольга Євгенівна, кандидат філософських наук, доцент, декан факультету відкритої освіти

2015 - 2021 р.р.

СЗШ № 96

"Використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості"

Головне управління освіти і науки Дніпропетровськоїоблдержадміністрації

Наказ № 665/0/212-11 від 19.08.2011

Обласний

01.09.2011-31.12.2016

СЗШ № 97

"Упровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді"

 

"Апробація та впровадження нового змісту,  методів та педагогічних технологій програми розвитку дітей "Росток"

 

 

«Науково-методичні засади впровадження
фінансової грамотності у навчально-виховний
процес навчальних закладів»

 

"Розвиток

партнерських відностн між школами

Польші та

України"

 

 

"Змагання з усного математичного рахунку в режимі он-лайн на освітньому сайті Міксіке"

Наказ МОН України від 14.07.11р. № 790

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Головного управління освіти та науки Дніпропетровськоїобласної держадміністрації  № 922/0/212-12

від 31.10.2012 р.

 

 

Наказ  МОН України №776

від 17.06.2013 р.

 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнський

" Інтелект України"

 

 

 

 

 

 

 

Обласний "Росток"

(математика)

 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнський

"Фінансова грамотність"

 

 

 

 

 

 

 

Польсько-український проект "Приятель зі шкільної парти" в рамках Програми "Разом з Україною"

 

Міжнародний проект "Міксіке в Україні"

 

з 01.09.2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з 01.09.2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з 01.09.2013 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з 15.09.2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

з 02.11.2015 р.

НВК № 103

"Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей"

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки, наказ № 649/0/212-13 від 21.08.2013 р. та № 996/0/212-13 від 30.12.2013 р.

обласний,

Рогова О.Г., доцент кафедри філософії освіти ДОІППО

2013 - 2020 рр.

І етап-організаційно-підготовчий (серпень 2013 - серпень 2014)

ІІ етап - діагностико-концептуальний (вересень 2014-серпень 2015)

ІІІ етап - формувальний (вересень 2015-серпень 2017)

ІV етап - узагальнюючий (вересень 2017-серпень 2019)

V етап - коригувальний (вересень 2019-серпень 2020)

НВК № 106

-

 

 

 

СЗШ № 132

"Креативна освіта через впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту "Росток"

Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Наказ № 911/0/212-12 від 31.10.2012

регіональний, кандидат педагогічних наук Пушкарьова Т.О.

2012-2016

ССЗШ № 141

"Використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості"

Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Наказ № 665/0/212-11 від 19.08.2011

Обласний

01.09.2011-31.12.2016

СЗШ № 143

"Упровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді"

 

"Апробація та впровадження нового змісту,  методів та педагогічних технологій програми розвитку дітей "Росток"

Наказ МОН України від 14.07.11р. № 790

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Департаменту освіти та науки Дніпропетровсько їобласної держадміністрації  № 683/0/212-13

від 09.09.2013 р.

Всеукраїнський

" Інтелект України"

 

 

 

 

 

 

 

Обласний "Росток"

(математика)

 

 

 

 

з 01.09.2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

з 01.09.2012 р.

 

 

 

 

 

Гімназія

1) Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

 

2) Подано заявку на участь у експерименті "Науково-методичні засади впровадження фінансолвої грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів".

наказ № 17 від 09.09.2014р. управління освіти Дніпропетровської міської ради

регіональний/обласний.

Киричук В.О., завкафедрою Інституту обдарованої дитини АПН України;

Гонтаровська Н.Б., методист НМЦ Дніпропетровська

2014-2017 рр.

І етап - 2014р. - підготовчий;

ІІ етап - 2015р. -

(І семестр) - організаційно-моделюючий;

ІІІ етап - 2015р. -

(ІІ семестр) - креативний;

ІУ етап - 2016р. - коригуючий;

У етап - 2017р. - підсумковий.