Відділ освіти Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради

 


РМО вчителів початкової школи

 

 
25.02 на базі ССЗШ №141 пройшов районний конкурс "Урок року" в намінації "Математика в початковій школі". Взали участь учителі шкіл№№36, 84, 97, 106.
До вашої уваги матеріали уроків:

www.ex.ua/586892613399

 

 

 

Конкурсний урок вчителя початкової школи КЗО "НВК №106" ДМР
Таран Ольги В'ячеславовни

 

 

Тема.Вправи і задачі на засвоєннятаблицьмноження і ділення. Задача на діїрізногоступеня.

Мета:Формувативміннязнаходитизначеннявиразів на діїрізнихступенів; закріплювативміннязастосовуватизнаннятаблицьмноження і ділення в межах 5 у процесірозв'язуванняприкладів і задачі; закріплювати та вдосконалюватинавичкидодавання і віднімання в межах 100; вчитирозв'язуватизадачі на діїрізнихступенів; розвиватилогічнемислення, пам'ять, увагуучнів; виховуватистаранність, охайність, працелюбність, почуттявзаємодопомоги та підтримки.

Обладнання:підручники, зошити, лінійки, червонімаркери, конвертиізроздатковимматеріалом, мультимедійнапрезентація

 

Хід уроку:

Привітання.

Стали, діти, всірівненько.

Посміхнулисягарненько.

Настрій на урок взяли

Й працювати почали.

Працюватимемстаранно,

Щобпочули у кінці,

Щоунашімдругімкласі

Учні просто молодці.

Повідомлення теми уроку.

- Діти, сьогодні у нас буде незвичайний урок. До нас завіталиулюбленігерої-фіксики – Нолик і Сімка. Їмпотрібна наша допомога, тому щоїх друг ДімДімич погано вивчивтаблицюмноження і загубився в країні Математики. ДопоможемофіксикамвідшукатиДімДімича?

- На нас чекає складна робота, нам знадоблятьсяматематичнізнання, світлийрозум, кмітливість. Ми вирушаємо в подорож по країні Математики. Там ми повторимо вивченітаблицімноження і ділення, розв’яжемо задачу на діїрізногоступеня, відвідаєморізністанції і спробуємовідшукатиДімДімича. Під час виконаннязавданьви будете отримувати «фішки» у вигляді знаку фіксиків. В кінці уроку отримані вами «фішки» перетворяться на оцінки.

- Але, щобвирушити у подорож нам необхідний потяг. А який же потяг безвагончиків? Щобзручнорозміститися в потязі нам знадобиться 3 вагончика. У вас на столах є вагончик ізланцюжкомприкладів. Якщови правильно їхрозв’яжете, - ми складемо потяг і вирушимо в подорож. (На паперових вагончиках зображеноприклади для усногообчислення.Правильно розв’язаніприкладидаютьможливість з вагончиківвикласти на дошці потяг).

 

Математичний диктант.

- Щобсісти на потяг нам з вами знадобляться квитки. У вас на партах вони є, але без кодового номера. У квитках виповиннізаповнитипевніклітинки, в які будете записуватирезультатиматематичного диктанту.

 

2*3=6, 40 : 5=8, 3*4=12, 36 : 4=9, 4*5=20, 21 : 3=7, 5*6=30, 16 : 2=8, 4*4=16, 25 : 5=5.

- Якщо «квитки» заповнені, перевіртеправильністьвиконаногозавдання, користуючисьзразкомзаповнення на екрані. За правильно виконану роботу візьміть "фішку". Хтоотримав "фішку"? У кого помилки? Хтозовсім не впорався з роботою? Тепер ми можемовирушати у подорож.

 

1. Станція «Каліграфічна».

Щобцифри правильно писати,

Хвилинкукаліграфіїпотрібнопочати.

Цифри пишу рівнесенько,

Щоббулогарнесенько.

- Запишітьрезультатитаблицімноження на 5. (Робота в парах)

( 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 )

Поміняйтесьзошитами з сусідом і перевіртенаписане, користуючисьправильнимивідповідями на екрані. За правильно виконану роботу візьміть "фішку". Хтоотримав "фішку"? У кого помилки? Хтозовсім не впорався з роботою? Рушаймодалі.

 

2. Станція «Математичний марафон».

1)По шосейшли три машини:

Шур-шур-шур, під ними шини.

Не спиняючи машин,

Полічіть, скільки шин? (4*3=12)

2)В гаю три зайчики сиділи,

Запетитомморквуїли.

Всіпосім, як один,

Скількиз'їливсіхморквин? (7*3=21)

3) Чотириіндикипішли по музики

Танцювали-гупали, скількиніжоктупали? (2*4=8)

4) Ішли три їжаки, несли по три буряки.

А виїмдопоможіть, бурякиполічіть (3*3=9)

5) Чотириведмеді на велосипеді

П'ятийпішкибіг. Скількибулоніг? (4*5=20)

6) Чотириполички ми змайстрували,

По дев'ятькнижок на них поклали

Нас похвалили батько та мати

І попросили їхнюкількістьназвати (9*4=36)

Правильністьвідповідіперевіряється на екрані. За правильнувідповідьдитинаотримує «фішку».

3. Станція «Збійпрограми».

Робота з підручником с.107, №703.

Учнірозв’язують по два прикладисамостійно у зошиті, а по одному учню з вагончика перевіряєбілядошкирозв’язання тих же двохприкладів і виправляєпомилки.

За правильневиконаннязавданняучні, щобілядошкиберуть«фішку».

4. Станція «Частинка».

На дошцізображені три кола, поділені на рівнічастини: на 2,3,4.

Учитель показує на число біля кола, а учніповинніназватитаке число, яке одержать в результатіділенняпоказаного числа на стільки, на скількичастинподілене коло.

Правильністьвідповідіперевіряється на екрані. За правильнувідповідьучніберуть «фішку».

 

5. Станція «Рухлива».

Зараз ми разом з фіксикамивідпочинемо й виконаємомузичнурозминку.

 

6. Станція «Ерудит».

Ми наближаємось до станції «Ерудит» і помічаємонесправністьупоїзда. Щобїїліквідуватинеобхіднорозв’язати задачу. А щобдізнатися про що буде задача, потрібновідгадати загадки.

 

     Балакучий в хатігість,                             Вінпродуктизберігає,

     Хоч не п’євін і не їсть,                              Їжу в холодітримає.

     Розважає без упину                                  Є у ньому морозильник.

     І показуєновини. (Телевізор)            Зветься диво…(Холодильник)

                                                    Цеймлин зерна не мелезроду,

                                    Даєвінв спекупрохолоду. (Вентилятор)

Пасажиризнаходятьнапартіумовузадачі і колективнорозв’язуютьїї (складаютькороткуумову, розв’язаннязаписують у зошити).

 

7. Станція «Геометрична».

Ми отрималителефонний сигнал відДімДімича, але сталося непередбачуване – телефон випав і у ньогорозбивсяекран. Фіксикиможуть полагодити телефон, але їмпотрібно знати розміриекрану.

У вас на столілежить телефон. Виміряйтерозміриекрану і звіртесвоївимірювання з тими, що на екрані. Знайдіть його периметр. Щотаке периметр? Як знайти периметр екрану телефона? Якоюдією ми замінюємодіюдодавання?

 

8. Станція «Засвітивіконечко». (Резервнезавдання)

Кожен вагончик повинен швиденько «ланцюжком» передатибудиночок з нерівностями кожному пасажиру по черзі. Пасажириповинні у віконечкопоставити знак «<», «>», «=». На даху кожного будиночку є знак, щовказуєяківіконечкапотрібнозафарбуватичервоним фломастером.

Пасажири вагончика, щовпоралисяшвидше, берутьсобі «фішку».

9. Станція «Кінцева».

Ну ось ми з вами і допомоглифіксикам. Телефон полагоджено і Сімказмоглазв’язатися з ДімДімичем. Виявляється з ним все гаразд і вінповернувсядодому, тому щовивчивусютаблицюмноження. Але на знак вдячності передав для всіх вас подарунок. Це - закладка, на зворотіякої є таблицямноження. ДімДімичсподівається, щойогоподарунокдопоможе вам вивчититаблицюмноження на «відмінно» і виніколи не загубитесь у країні Математики.

 

Оцінювання.

Сьогодні на уроцівибулидужеактивні. Щоб дізнатися своїоцінки, порахуйте  кількісьть отриманих вами «фішок», та поставтесобіоцінку.

 

У кого 6 «фішок» - оцінка 11 б.,

У кого 5 «фішок» - оцінка 10 б.,

У кого 4 «фішки» - оцінка 9 б.,

У кого 3 «фішки» - оцінка 8 б.,

У кого 2 або 1 «фішки» - оцінка 7 б.

 

Підсумок уроку.

- Якінавичкивдосконалювали на уроці?

- Чивсізавданнявиконали?

- Щонайбільшесподобалося?

Домашнєзавдання.

Від Нолика: с. 108, № 708-709. (до 9 балів)

ВідСімки: с. 107, №706-707. (до 12 балів)